تبلیغات
حبیبی یا عراق


بـحـث فی Google

الـــــــــیــــوم :
الامــــــــــس :
کـل الــــــزوار :
عدد المواضیع :

خـل روحـــك إبعِـز دوم بالك تذلها
ولا تطلب الحاجــات إلاٌ من أهلهــا

---------------------------------

شحجی وترید الناس من عندی أحجی
  دمعتی إبطرف العین بس أحجی أبجیکتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 08:07 ق.ظ [+] |

اعذرنی والوكت عنك لهانی
بعزاك الزاد الی ابدا لهانی
تفر من البدن روحی لهانی
بسبب ماشالت التابوت هیه

------------------------------------

روحی برشف خدك من عداها
احب وصلك وهابك من عداها
افراكك یوم احمله ،  من عداها
ازورك لو تصیر احزاب الیه
---------------
شالوا لا على مكصد وداعی
ابلیل ولا تنه الحادی وداعی
یحكلی لنسف اذراعی وداعی
بحك وخل تلوم الناس بیه
----------------
انشدك من لهیب النار شكوه
اعطشت ومن السراب املیت شكوه
اشتكی عندك علیك بالف شكوه
ولا كلبك سمعها وحن علیه


کتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 08:07 ق.ظ [+] |

تحشیشات العید:

تعال = تعال ابو الاصبع

هسه = هسه لو تبلیط

اریده = اریده لو مجلة

كلكم = كلكم لو بهارات

حیل = حیل لو نومی بصرة

نومی = نومی لو كعدی

حنان = حنان وكعدونی فد شویة

هدیر = هدیر بانزین للمولده

انته = انته لو شعیر

ینكت = ینكت می

می = می عز الدین

قدیمة = قدیمة مال هاون

حنطة = حنطة دبلوماسیة

جای = جای وحلیب

های = های وكهوة

بای = بای وشربت

شطوله = شطوله مال لبن

عاجل = عاجل عكله

مباشر = مباشر لو عكب باجر

حدس = حدس وتمن

سامر = سامر روحه من السطحکتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 08:07 ق.ظ [+] |

!----- انت الحبیب و انا العاشق ----- !

سلام یهدی الی حبیب ادنی منه الجفا و الصدی .

سلام علیک من عاشقه اذ وقع فی الشباک اذ لا یدری .

 کیف احبک و من این الامور سارت و تسری .

 یا عائشه فی احشائی المتلاطمه الامواج فی جسمی .

همت بک و بنیت لک بیتا فی قفسی الصدری .

 تسکنین فیه و یحلو العیش الی مدی العمری .

انت زهره تحلت بعطرها و لونها الوردی .  

یا جوهره ارتقت بجمالها و منها یصح الودی .

بمن اصفک یا صغیرتی و منک یعجز الوصفی .

انت نبراس المحبه و حبک  فی العروقی تسری .

بماذا اصفک و قد یعجز لسانی عن الوصفی .

حبک قد خزن بین اضلعی و اذهب عقلی .

ها انا عشت سنین مرت من حیث لا ادری .

اجمل ما فیها الموده و قد بنیت علی الحب الغدری .

انت الحبیبه و انا العاشق یا حلات العشقی بالصدقی .

و اخذ الناس ینادون یا هذا نراک تائه الفکری .

اعشت بین الخیال و الحقیقه انا هی قصدی .

اذبت فی جمالها و حنانها  و حسن الخلقی .

حقیقه انها رونقه الحیاه و هذا کان ردی .

و تعانقت القلوب بصفائها بالحب و الصدی .

متو غرقا فاجبتهم و نحن فی لجه البحری .

حبیبه و عشیقها قد تعانقا اعجبتم لهذا الامری .

جنون قیس و لیلی  قد ماتو حبا بدون کفن ولا غسلی.

انا لها و هی لی حنان الام للطفلی .

عشنا و نعیش معا الی یوم ندفن فی قبیری .

..................................................................

اعتذر اذا کان اخطاء فی الکتابه . فسامحونا ...کتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 08:07 ق.ظ [+] |
حنیت انا لبغداد ولشوفت الناس .. والمایحب بغداد ماعندا احساس

کتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 08:07 ق.ظ [+] |

اهلا و سهلا بکم فی موقعی الجدیدکتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 06:07 ق.ظ [+] |